GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Brzózie Królewskiej za 2015 rok

 

W Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej w 2015 roku działało 11 stałych grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło ponad 100 osób.


Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
- Zespół tańca ludowego „Zagrodzianie",
- Mażoretki,
- Grupa teatralna „Cudowni aktorzy",
- Orkiestra Dęta,
- Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Brzozoki",
- Grupa „Wrzuć na luz",
- Kwartet gitarowy „Andaluzja",
- Soliści Akademii Artystycznej DoReMi,
- Akademia Artystyczna „Do Re Mi",
- Klub RoboKids
- Klub „Gry planszowe".

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej zorganizowano:
- 25 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów,
- 19 spotkań, warsztatów, wystaw i konkursów,
- 5 dyskotek i zabaw tanecznych,
- 23 innych imprez (wycieczki rowerowe, teatrzyki, bajki dla dzieci, spotkanie dzieci ze strażakami, spotkanie z Mikołajem itp.),
- 2 projekcje filmów.

 

Inne formy działalności:
- zajęcia fitness dla osób dorosłych i dzieci,
- ferie i wakacje z OK,
- warsztaty plastyczne i artystyczne,
- cykliczna projekcja filmów w Domu Pomocy Społecznej.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
-Dzień Seniora,
- Wieczór Poetycki pani Anny Wróbel,
- „Rowerem przez świat" – spotkanie z podróżnikiem,
- Wystawa rzeźby pana Jana Grabarza pt. „Słowo",
- Wystawa prac osób niepełnosprawnych pt. „Odnaleźć siebie...",
- Obrzędy jesienne – „Święto Pieczonego Ziemniaka",
- „Pożegnanie wakacji",
- Maraton fitness,
- Karnawał w Ośrodku Kultury i Bibliotece.

 

Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za współpracę i pomoc:
- Kołu Gospodyń Wiejskich,
- Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Zespołowi Szkół w Brzózie Królewskiej,
- Bibliotece Publicznej,
- Radzie Sołeckiej na czele z sołtysem,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzóza Królewska,
- Parafii w Brzózie Królewskiej.